So sánh sản phẩm

HÓA CHẤT GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP

 • Giặt Chính OB-1-Detergent M

  Giặt Chính OB-1-Detergent M

 • Tẩy mỡ OB-2 Lubricant

  Tẩy mỡ OB-2 Lubricant

 • Tẩy trắng Hydro peroxide

  Tẩy trắng Hydro peroxide

 • Kiềm OB-4Alkalize

  Kiềm OB-4Alkalize

 • Trung Hòa OB-5 Neutralize

  Trung Hòa OB-5 Neutralize

 • Xả OB-6 Soft

  Xả OB-6 Soft

HÓA CHẤT GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP